O naszym kółku

 

Od 2006 r. spotykamy się na kółku filmowym prowadzonym przez p. Bogusławę Kopczyk. Zajęcia obejmują

 - oglądanie fragmentów kultowych filmów na DVD;

- korzystanie programów komputerowych i internetu w pracowni komputerowej;

- omawianie i analizowanie filmów po projekcji;

- poznanie cech recenzji filmowej, czytanie profesjonalnych recenzji oraz tworzenie indywidualnej

Zajęcia pomagają:

- rozwijać zainteresowania filmowe;

- kształcić aktywną, twórczą postawę odbiorcy filmowego;

- nabyć umiejętność odczytywania sztuki filmowej i rozumienia specyfiki tej sztuki;

- poznać różne typy filmów: film grozy, obyczajowy, kryminalny, western, ekranizacja, adaptacja;

- poznać klasykę filmu polskiego i amerykańskiego;

- rozumieć kluczowe pojęcia: kadr, plan filmowy i jego rodzaje, montaż filmu, scenopis, scenariusz, ruchy kamery;

- oceniać dobór środków wyrazu;

- określać wyróżniki filmu spośród innych tekstów kultury;

- wyodrębniać w filmie podstawowe elementy jego struktury;

- dokonywać opisu i analizy dzieła filmowego;

- stosować terminologię właściwą dla języka filmu;

- wskazywać sposób funkcjonowania, symbolikę i rolę motywu w filmie;

- odczytywać znaczenia dosłowne i metaforyczne obrazu filmowego;

- dostrzegać konteksty, wpływ konwencji artystycznych, inspiracji;

- umieć omówić problematykę danego filmu;

- analizować różne warstwy filmu i środki filmowe;

- oceniać wartość danego filmu i wypowiadać się na temat jego walorów bądź mankamentów – tworzyć recenzję.

W ubiegłym roku zapoznaliśmy się z tworzywem filmu: gatunkami, środkami wyrazu i kluczowymi pojęciami, dorobkiem kinematografii polskiej - klasyką polskiego filmu: fragmenty „Rejsu” M. Piwowskiego i „Misia”, ukazujących PRL w krzywym zwierciadle, filmów Kieślowskiego czy Wajdy. Zainteresowaniem cieszyły się prezentacje oskarowych hitów, m.in.: „Tańczący z wilkami”, „Ostatni cesarz”, „Władca pierścieni”, „Fortepian”, znanych adaptacji lektur szkolnych, jak „Quo vadis”, „Ferdydurke”, filmów poświęconych wielkim ludziom jak „Aleksander”, „Marzyciel” czy filmów zaproponowanych przez uczniów jak „Taxi”. Celem zajęć jest przede wszystkim wzbogacenie wiedzy o tej dziedzinie kultury.